Funkcionalna endoskopska sinusna
Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva. Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava ...

Saznaj više ...
FESS


Endoskopija nosne šupljine i moderne imidžing tehnike danas predstavljaju standard u pristupu bolestima nosa i sinusa. One nam omogućavaju da izbegnemo nepotrebne i velike hirurške zahvate...

Saznaj više ...
VAŠA BOLNICA VAS UČI


Bezbedan pogled unutra - ultrazvučni pregled je bezopasan kako za majke tako i za njihove bebe.

Saznaj više ...
Vaskularna hirurgija


Nekada fizički male prepreke zadaju ljudima velike muke i boli.
Problemi vezani za vene, kapilare i hemoroide mogu se umanjiti ili potpuno otkloniti adekvatnim terapijama ...
Upotreba lasera u lečenju proširenih vena...

Saznaj više ...
PITAJTE DOKTORA


Pitajte doktora preko ovog formulara. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku na Vaš e-mail, a Vaše pitanje i odgovor će biti objavljeni na ovoj stranici.

Saznaj više ...
fb.png twit.png

 

Ekspertni ultrazvuk

ginekologija_ultrazvuk.jpg

 

Ekspertni ultrazvuk dobija svoj naziv sredinom osamdesetih, kada je manji broj stručnjaka (eksperata) u svetu i kod nas , na UZ aparatima u to vreme najsavremenijim, uspelo da detektuje određen broj fetalnih anomalija, što je u to vreme dalo snažan podsticaj za dalji razvoj, kako ultrazvučne tehnologije, tako i naučnih istraživanja o markerima koji bi nam što ranije mogli ukazati na eventualne anomalije ploda. Prava revolucija nastala je krajem devedestih godina nakon uvođenja komjuterske obrade ultrazvučnog signala, što je napokon dovelo do toga da danas imamo aparate koji su u stanju da u realnom vremenu prikazuju trodimenzionalnu sliku ploda, kao i naknadnu  analizu i arhiviranje, te  da  slanjem snimaka putem interneta, konsultujete  najpoznatija svetska imena iz ove oblasti.

            Sredinom devedesetih u Londonu je osnovana ‚‚FETAL MEDICINE FOUNDATION‚‚ skraćeno FMF, na čelu sa prof.dr Kyprosom Nicolaidesom, koja je uvela standarde za ultrazvučne preglede trudnica, kojih se trenutno pridržavaju svi veći centri u svetu, a trebalo bi i kod nas. Ti standardi podrazumevaju sledeće:

Lekari koji obavljaju preglede moraju biti adekvatno edukovani, tj. da poseduju sertifikat FMF kojim dokazuju da su u stanju da obave zahtevani pregled, odnosno da su u mogućnosti da prikažu kako normalnu anatomiju ploda u određenoj fazi razvoja, tako i njegove eventualne poremećaje u razvoju. Spisak lekara u Srbiji, koji imaju sertifikat, možete videti na sajtu FMF-a – www.fetalmedicine.com/fmf  u rubrici Certificates of competence.

Da bi se obavljali ekspertni ultrazvučni pregledi potrebno je posedovati adekvatan ultrazvučni aparat, sa mogućnošću kolor dopler pregleda. Što znači da u obzir dolaze većina aparata koji su napravljeni u poslednjih 10 godina. Hteo bih da napomenem da kvalitet ultrazvučnog aparata, ne određuje unapred i kvalitet pregleda, već kao i u drugim oblastima, najvažnije je da čovek koji upravlja mašinom zna šta od nje želi. Ovo apostrofiram, jer postoji veliki broj ordinacija u Srbiji, koji se reklamiraju moćnim aparatima za dijagnostiku, te dovode u zabludu pacijente, da će im mašina pronaći dijagnozu. Ne postoji mašina na kojoj pritisnemo dugme, a na drugoj strani izađe dijagnoza. Uvek je tu čovek, koji mora da očita rezultate i adekvatno ih istumači.

            Ekspertski ultrazvuk, odnosno kako se danas zove skrining fetalnih anomalija, podrazumeva dva pregleda:

            Prvi je rani pregled koji se obavlja od 11-14 nedelje trudnoće, na kome je potrebno utvrditi debljinu vratnog nabora tj. nuhalnu translucencu, prikazati nosnu kost, pregledati krupnu anatomiju ploda – što podrazumeva da se vide odgovarajući preseci mozga, želudac, mokraćna bešika, kičma, ekstremiteti, te izvršiti merenje ploda i uporediti sa adekvatnim tabelama. Posebna pažnja se obraća pregledu srca, gde se uz pomoć doplera pregledaju srčani zalisci i utvrđuje eventualno prisustvo šuma. Takođe se pregleda i mesto suženja pupčane vene pri prolasku kroz jetru, koje se zove duktus venozus.

Sve ovo se vrši u cilju što ranijeg otkrivanja poremećaja, od kojih je najčešći, a ujedno i najpoznatiji Down sindrom. Ali naravno ovaj pregled se ne radi samo zbog Down sindroma, već je tu i veliki broj drugih anomalija koje mogu da se otkriju ovom vrstom pregleda. Ukoliko se ispoštuje kompletna procedura,već pri prvom pregledu verovatnoća da će se otkriti Down sindrom, koja je najčešća anomalija je između 85%-90%.

Drugi pregled se obavlja od 18-23 nedelje trudnoće, kada je potrebno prikazati sve organe, počevši od strukture glave, srca, abdomena kao i sve ekstremitete.Potrebno je da se izvrše odgovarajuća merenja i uporede sa normogramima.

            Tek nakon suspektnog ultrazvučnog nalaza, pacijentkinja se upućuje na neku od invazivnih procedura CVS, RAC (Rana amniocenteza) ili Kordocenteza.

            U današnje vreme kako pacijentkinje tako i lekari, olako se odlučuju na invazivne procedure, ali treba napomenuti da je stopa pobačaja nakon ovih intervencija između 1-2%, što znači, ukoliko se žena odluči na neku od ovih invazivnih metoda, bez prethodno urađenog skrininga fetalnih anomalija, koji bi indikovao eventualnu intervenciju, izlaže sebe i svoju bebu nekoliko stotina puta većem riziku nego što je to potrebno.

            S toga je potrebno  trudnice upoznati sa svim rizicima koje nose ove intervencije, a takođe ih upoznati sa tim da je ultrazvučni pregled bezopasan, kako za njih tako i za njihovu bebu.

Šijak dr Vanja

FMF ID number: 67764

 

Ive Lole Ribara 38, Zrenjanin, Srbija

Telefon: +381 (0)23 510 765
              +381 (0)23 580 030
 
Fax:       +381 (0)23 528 830
 
Mobilni: +381 (0)60 0510 766
              +381 (0)60 0510 776
              +381 (0)60 0510 816

Konsultanti - Ginekologija


Dr Vanja Šijak
Dr Jelena Korovljev
Dr Jovan Sekulić
Dr Tibor Jesenski
Dr Petar Novaković
Dr Luka Anđelić
Dr Dragan Žikić
Prof Dr Aljoša Mandić