Funkcionalna endoskopska sinusna
Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva. Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava ...

Saznaj više ...
FESS


Endoskopija nosne šupljine i moderne imidžing tehnike danas predstavljaju standard u pristupu bolestima nosa i sinusa. One nam omogućavaju da izbegnemo nepotrebne i velike hirurške zahvate...

Saznaj više ...
VAŠA BOLNICA VAS UČI


Bezbedan pogled unutra - ultrazvučni pregled je bezopasan kako za majke tako i za njihove bebe.

Saznaj više ...
Vaskularna hirurgija


Nekada fizički male prepreke zadaju ljudima velike muke i boli.
Problemi vezani za vene, kapilare i hemoroide mogu se umanjiti ili potpuno otkloniti adekvatnim terapijama ...
Upotreba lasera u lečenju proširenih vena...

Saznaj više ...
PITAJTE DOKTORA


Pitajte doktora preko ovog formulara. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku na Vaš e-mail, a Vaše pitanje i odgovor će biti objavljeni na ovoj stranici.

Saznaj više ...
fb.png twit.png

 

Jonizujuće zračenje

Radiološki dijagnostički pregledi i snimanja su do danas u medicini još uvek nezaobilazne metode i mogu se smatrati za osnovnu i polaznu dijagnostiku za otkrivanje i dijagnostikovanje mnogih obolenja i trauma organizma i to korisnom upotrebom jonizujućeg zračenja i upotrebom različitih kontrastnih sredstava.

Jonizujuće zračenje se uz dijagnostičke svrhe koristi i za terapiju i lečenje pojedinih oboljenja, najčešće tumorskih oboljenja pojedinih organa.

Pošto nikako  ne smemo zaboraviti i zanemariti uvek prisutan faktor štetnosti jonizujućeg zračenja po organizam, bitno je naglasiti da se radiološke metode dijagnostike i terapije nikada ne smeju zloupotrebljavati i nepotrebno koristiti i da se izlaganje pacijenata svede na minimum kada je to stvarno neophodno. Na to se može uticati na nekoliko načina:

1. Da se pacijenti od strane ordinirajućih lekara upućuju na snimanja ili terapiju kada za to postoji prava i neizbežna inidikacija, odnosno potreba
2. Da se ciljano i stručno, na osnovu tegoba pacijenata i lekarske procene odredi koja regija tela mora da se izloži jonizujućem zračenju
3. Izvorima jonizujućeg zračenja (RTG aparatima) mora i može da rukuje samo stručno osposobljeno lice za tu svrhu
4. U upotrebi moraju da budu ispravni i atestirani aparati sa mogućnošću rada sa što manjom i kraćom ekspozicijom pri snimanju
5. Upotrebom kvalitetnih RTG filmova i RTG kaseta sa folijama ’’retkih zemalja’’, koje svojom osetljivošću i foto-efektom drastično skraćuju ekspoziciju i vreme izloženosti pacijenata zračenju, kao i upotrebom kvalitetnih automatskih komora za razvijanje RTG filmova sa pripadajućim hemikalijama za razvijanje filmova (razvijača i fiksira) čija konstantna temperatura, brzina i kvalitet takođe doprinose smanjenu trajanja ekspozicije
6. Stručno lice je obavezno da koristi sva zakonom propisana sredstva zaštite pri snimanju kao što su npr. zaštitne olovne kecelje, sužavanjem blende RTG snopa X-zraka na neophodni minimum izloženosti...
7. Obaveznom proverom trudnoće pre svakog snimanja, zatim smanjenjem izloženosti dece i mlađe populacije jonizujućem zračenju, uz obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava
  8. Zabranom boravka licima iz pratnje pacijenata u prostorijama gde se izvode dijagnostičke i terapeutske metode, osim u slučajevima gde je to neophodno da lice iz pratnje pomaže pacijentu pri snimanju (npr. pridržavanjem ili fiksiranjem nemirnih ili nemoćnih pacijenata-dece ili starijih osoba), ali takođe uz upotrebu zaštitnih sredstava.

Primenom nabrojenih principa i pravila štetnost jonizujućeg zračenja svodi se na neophodni minimum, a zračenje na taj način dobija korisnu primenu u medicini.
Mnoge radiološke metode su veoma korisne i neizbežne u prevenciji raznih bolesti i njihovom ranom otkrivanju, što je uslov za mogućnost potpunog izlečenja bolesti.

Uz ostala snimanja u preventivne svrhe najčešće se koriste RTG snimanja pluća i srca i mamografije (snimanja dojki). Treba napomenuti da je Srbija na žalost, u Evropi visoko na lestvici po smrtnoti od raka dojke, a da se preventivnim snimanjem i ranim otkrivanjem obolenja raka dojke može značajno povećati procenat izlečenja od ove opake bolesti.

Tehnološki napredak i dostignuća oduvek su pratila i primenu u medicini, pa tako i u radiologiji. Takav trend će se sigurno nastaviti i u budućnosti, što će dovesti do još kvalitetnijih prikaza organa i promena na njima, a samim tim i do sigurne i pravovremene dijagnoze.

Primena CT-a (skenera,tj. kompjuterizovane tomografije), kao i magnetne rezonance radiologija je značajno podigla kvalitet dijagnostike na zavidan nivo, kao i primena modernih terapeutskih aparata za lečenje tumorskih obolenja.

Dakle, racionalna i kontrolisana upotreba jonizujućeg zračenja, uz stručnu primenu svih zaštitinih mera, radiologija koristi medicini i ljudima, a pacijentima smanjuje strah i rizik od izloženosti zračenju i štetnim posledicama na minimum.

RATKO RADULOVIĆ,Ing. medicinske radiologije

 

dr Dejan Dajković - rentgenolog

1.jpg

Dajković dr Dejan, rođen je u Zrenjaninu 1968 godine.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1995 godine u Beogradu, sa ocenom 10. Godinu dana potom dobio je specijalizaciju radiologije, koju pohađa na Univerzitetu u Novom Sadu, gde i specijalizira 2001 godine i stiče naziv lekara specijaliste radiologa u svojoj 32. godini.
U okviru CME stiče diplomu Univerziteta u Mičigena (SAD) iz oblasti Doppler-dijagnostike oktobra 2007 godine.

Saznaj više...

 

Ive Lole Ribara 38, Zrenjanin, Srbija

Telefon: +381 (0)23 510 765
              +381 (0)23 580 030
 
Fax:       +381 (0)23 528 830
 
Mobilni: +381 (0)60 0510 766
              +381 (0)60 0510 776
              +381 (0)60 0510 816

Konsultanti - Radiologija


Dr Dejan Dajković
Dr Dragica Toljaga
Dr Tibor Pakoci
Dr Siniša Milošević
Dr Saša Notaroš