Funkcionalna endoskopska sinusna
Operacija katarakte ili fakoemulzifikacija podrazumeva primenu ultrazvuka u eliminaciji zamućenog sočiva. Na mesto eliminisanog zamućenog sočiva se ugrađuje veštačko sočivo, koje pacijentima omogućava ...

Saznaj više ...
FESS


Endoskopija nosne šupljine i moderne imidžing tehnike danas predstavljaju standard u pristupu bolestima nosa i sinusa. One nam omogućavaju da izbegnemo nepotrebne i velike hirurške zahvate...

Saznaj više ...
VAŠA BOLNICA VAS UČI


Bezbedan pogled unutra - ultrazvučni pregled je bezopasan kako za majke tako i za njihove bebe.

Saznaj više ...
Vaskularna hirurgija


Nekada fizički male prepreke zadaju ljudima velike muke i boli.
Problemi vezani za vene, kapilare i hemoroide mogu se umanjiti ili potpuno otkloniti adekvatnim terapijama ...
Upotreba lasera u lečenju proširenih vena...

Saznaj više ...
PITAJTE DOKTORA


Pitajte doktora preko ovog formulara. Odgovor ćete dobiti u što kraćem roku na Vaš e-mail, a Vaše pitanje i odgovor će biti objavljeni na ovoj stranici.

Saznaj više ...
fb.png twit.png

 

ZDRAVSTVENI SCREENING DECE OD ROĐENJA DO POLASKA U ŠKOLU

Screening je proces u kome su veliki delovi stanovništva podvrgnuti procedurama koje su planirane da bi otkrile dokaze fizičkih oštećenja i početnih procesa bolesti.

NOVOROĐENAČKI SCREENING

a) screening za detekciju fenilketonurije i konatalne hipotireoze

Zašto ove dve bolesti? - Screening se radi na one bolesti koje su dostupne lečenju, a koje se klinički ne mogu dovoljno rano prepoznati. Programi novorođenačkog screeninga su primer sekundarne prevencije, što znači rano otkrivanje bolesti u njenoj pretkliničkoj fazi ili u vrlo ranoj fazi njenog razvoja.

Kome vaditi krv? - Uzorak krvi treba izvaditi svakom novorođenčetu zdravom i bolesnom, donešenom i nedonešenom.

Kada vaditi krv? - U načelu treba krv izvaditi neposredno pre otpusta deteta iz porodilišta, ne pre kraja trećeg dana života (jer pre toga dete nije primilo dovoljno mleka da bi mu koncentracija fenilalanina u krvi narasla na patološke vrednosti) i po mogućnosti ne nakon sedmog dana života. Budući da antibiotska terapija može test na fenilketonuriju učiniti lažno negativnom uzorak krvi se uzima nakon završetka antibiotske terapije.

Kako vaditi krv? - Najsigurnije i najprikladnije mesto za uzimanje uzorka krvi je dorzolateralna strana pete novorođenčeta. Uzorak krvi treba čuvati na suvom i poslati u koverti u laboratoriju gde se analizira.

Šta je fenilketonurija?

To je autosomno recesivno nasledna metabolička bolest, uslovljena mutacijom strukturalnog gena za sintezu jetrinog enzima fenilalanin-hidroksilaze. Zato je poremećena hidroksilacija fenilalanina u tirozin, koji nelečen dovodi do nagomilavanja fenilalanina i njegovih metabolita u telesnim tečnostima sa posledičnom teškom mentalnom retardacijom, epilepsijom i drugim neurološkim poremećajima. Uz pravovremenu dijagnozu i pravilno lečenje prognoza je odlična tj. deca se normalno somatski i psihomotorno razvijaju. Lečenje se zasniva na trajnoj strogoj dijeti sa ograničenim unosom fenilalanina.

Šta je konatalna hipotireoza?

Bolest nastaje zbog nedovoljnog stvaranja tireoidnih hormona. Uzroci nastanka bolesti su brojni i većinom nenasledni. Normalan razvoj centralnog nervnog sistema u periodu od prvog trimestra trudnoće do uzrasta 18 do 24 meseca zavisi od prisustva normalnih količina tireoidnih hormona. Bolesnici koji se ne otkriju na vreme i ne počnu odmah lečenje mentalno su retardirani, zaostaju u rastu, imaju različite neurološke poremećaje i klasične hipotireoidne simptome usporenog metabolizma. Klinički se simptomi najčešće ne javljaju prvih nekoliko meseci. Nakon uvođenja screeninga kojim je omogućeno pravovremeno lečenje, bolesnici imaju normalan psihomotorni i intelektualni razvoj.

SCREENING U ODOJČADSKOM UZRASTU

a) screening pregled kukova na razvojnu displaziju kuka (do 3. meseca)

b) screening na detekciju anemije (u 6. mesecu)

c) stomatološki pregled (do 9. meseca)

Šta je razvojna displazija kuka?

To je najčešća anomalija lokomotornog sistema. Ultrazvučni pregled kukova doneo je veliki napredak u ranoj dijagnozi, jer se mogu uočiti promene glave butne kosti prema acetabulumu već od prvih dana života, kad klinička dijagnoza još nije sigurna, a rendgenska još nije moguća. Rana dijagnoza je put ka adekvatnom lečenju i izlečenju.

Šta je anemija?

Anemija ili malokrvnost je smanjenje koncentracije hemoglobina od srednje vrednosti za uzrast zdravih. Za dete staro šest meseci srednja vrednost hemoglobina je 120 g/l, a donja granica normalne vrednosti je 100 g/l. Sa šest godina normalne vrednosti hemoglobina iznose 115 – 125 g/l. Ranim otkrivanjem malokrvnosti i njenom korekcijom omogućavamo pravilan rast i razvoj odojčeta.

Zašto stomatološki pregled?

Zbog stvaranja dobrih navika i dobre higijene usne duplje i zuba, a samim tim i pravilan razvoj vilice i zuba.

SCREENING U UZRASTU MALOG DETETA

a) screening za detekciju poremećaja vida i sluha (2. godina)

b) screening za detekciju hipertenzije (u 4. godini)

c) screening za detekciju poremećaja govora i glasa (u 4. godini)

Kada dete ima hipertenziju?

Ako se nakon ponavljanog merenja dobiju vrednosti pritiska koje su veće od gornje granice normalnih vrednosti kod dece iste dobi (ili iste visine). Normalne vrednosti pritiska dece do pet godina iznose 110/80 mmHg. Ranim otkrivanjem hipertenzije i lečenjem, štitimo zdravlje dece i omogućavamo njihov pravilan rast i razvoj.

SCREENING U UZRASTU PREDŠKOLSKOG DETETA (6. i 7. godina)

a) analiza krvne slike i urina

b) ORL pregled – za detekciju poremećaja sluha

c) oftalmološki pregled – za detekciju poremećaja vida

d) pregledi koštano-mišićnog sistema – za detekciju poremećaja kičme i stopala

Na ovaj način preventivnim merama štitimo zdravlje dece i omogućavamo njihov pravilan rast i razvoj kako bi se dete razvilo u zdravu i zrelu odraslu osobu.

 

dr Ljiljana Pavković

pedijatar

 

Ive Lole Ribara 38, Zrenjanin, Srbija

Telefon: +381 (0)23 510 765
              +381 (0)23 580 030
 
Fax:       +381 (0)23 528 830
 
Mobilni: +381 (0)60 0510 766
              +381 (0)60 0510 776
              +381 (0)60 0510 816